Skip to content Skip to footer

Gyrocastrum

Gyrocastrum ose
“Kronikë në këngë” është një mënyrë krejt origjinale në evidentimin e trashëgimisë sonë historike, arkitekturore dhe folklorike. Ajo bën bashkë historinë, monumentin e kulturës dhe folklorin.


Shoqëruar nga përkthimi në gjuhën angleze, tre elementët më të rëndësishëm të trashëgimisë sonë, do të jenë më të kuptueshëm dhe më tërheqës për vizitorët vendas dhe të huaj.

Vargjet e këngëve popullore, zërat brilantë të mjeshtrave të polifonisë dhe veshjet e tyre nuk do të jenë më tërheqëse vetëm nga forma, por edhe nga përmbajtja.

Është një guidë ndryshe dhe plot surpriza e trashëgimisë sonë.
Artikuj shtypi, foto dhe video që i adresohen trashëgimisë sonë do të jenë pjesë e saj.

Kjo faqe u mundesua nga:

Na ndiqni ne

Sign Up to Our Newsletter

Be the first to know the latest updates

Whoops, you're not connected to Mailchimp. You need to enter a valid Mailchimp API key.